Skip to content. | Skip to navigation

Poznań Office

Poznań Office
ULMA Construccion Polska S.A.
61-317 POZNAŃ, Polska
ul. Ostrowska 484

Phone*+48 61 838 75 30
Webwww.ulmaconstruction.pl
Contact us

Contact list

Aleksandra Fitzner
Dyrektor Oddziału Zachód
aleksandra.fitzner@ulmaconstruction.pl
Paweł Suwiczak
Starszy Kierownik Kontraktów
pawel.suwiczak@ulmaconstruction.pl
Mateusz Jucha
Kierownik Kontraktów
mateusz.jucha@ulmaconstruction.pl
Monika Generowicz
Główny Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
monika.generowicz@ulmaconstruction.pl
Piotr Stępniewski
Specjalista ds. Realizacji Kontraktów
piotr.stepniewski@ulmaconstruction.pl
Contact list